Chongqing Hongyu Friction Products Co.,Ltd.

S927 세미 메탈릭 브레이크 슈즈

Description

Ref:

43155-STX-A01

Name:

Brake Shoe Set

Unit:

SET

Specification:

Rear Axle

Diameter : 210 mm

Width : 32 mm


Product Details


Application

Acura MDX 2007-2009

Honda PILOT 2009-2010

메시지 남기기 이메일 문의

24 시간 내에 연락 드리겠습니다.

  • TEL:+ 86-023-45587911
  • FAX:+ 86-023-45587901
  • EMAIL:denny_yang@hongyufriction.com
  • ADDRESS:중국 중경 비샨 (Bicheng) 거리 청싱 (Jingshan) 도로 110 번